LLICÈNCIES FEDERATIVES

En el següent link hi trobareu tota la informació sobre les llicències federatives i les seves modalitats:
http://www.feec.org/Llicencies/llicencies.php