Tot un Campio.


Bona nit, sere molt breu, nomes quatre linies per felicitar a un company que aquest cap de setmana va rebra un merescut premi.
Millor esportista vetera de Santa Perpetua de la Moguda.
Anim Joan es el millor.

Xavier Sans i Cordomi
President del Cei.Catalunya